Om Praktiklærerforeningen

Praktiklærerforeningen er en faglig og pædagogisk forening for lærere, der varetager faget praktik i læreruddannelsen. Praktiklærerforeningen er en faglig forening (gruppe 1) under Danmarks Lærerforening.

Praktiklærerforeningen er, gennem Danmarks Lærerforening, praktiklærernes talerør i fagpolitiske og pædagogiske sammenhænge.

Praktiklærerforeningens formål er at styrke undervisningen i faget praktik i henhold til læreruddannelsesloven og virke for forbedring af medlemmernes arbejdsvilkår.

Praktiklærerforeningen formidler viden, erfaringer og visioner på praktikområdet bl.a.  gennem afholdelse af kurser.

Praktiklærerforeningen optager som medlemmer alle, der er beskæftiget med eller har tilknytning til faget praktik, og som, hvor mulighed foreligger, er medlem af DLF. Der er to former for medlemskab : Personligt medlemskab, der koster 350 kr. pr. år; og skolemedlemskab, der koster 1.400 kr. pr. år. Begge former for medlemskab udløser en rabat på 200 kr. på foreningens kurser.