Årsmødet

Praktiklærerforeningens årsmøde                      ÅRSMØDET ER AFLYST P.G.A. COVID-19 PANDEMI
mandag d. 31.03.2020 kl. 20.00-21.00
på Hotel Storebælt

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren
5. Budgetforslag – herunder fastsættelse af kontingent v. kassereren
6. Indkomne forslag
7. Opstilling og præsentation af kandidater til styrelsen
På valg er:
Lillian Andersen (genopstiller ikke som formand)
Solveig Hovgaard (genopstiller)
Lotte Josephsen (genopstiller)
Kurt Hansen (genopstiller)

Det er muligt at opstille kandidater til styrelsen og til suppleanter til styrelsen på mødet!

8. Eventuelt

Efter årsmødet vil der være et kort aktuelt oplæg af Charlotte Holm, Hovedstyrelsesmedlem og medlem af det skolepolitiske udvalg i DLF.

 

 

Årsmøde_2016, referat

Årsmøde 2017_referat

Årsmøde 2018, referat

Årsmøde 2019, referat

 

 

Forretningsorden, årsmøde